Monday, October 19, 2009mula- mula buka spssseterusnya ia akan keluar jadual yang mana kita perlu mengisi setiap butir-butir maklumat di dalam jadual tersebut....
kemudian,apabila selesai, klik pada data view..kemuadian isiskan semua maklumat didalm jadual yang disediakn
Seterusnya untuk kotak decimals, pastikan kesemuanya diisi dengan angka "0"

langkah seterusnya....Untuk kotak values, klik pada hujung kotak dan isi maklumat yang ingin selidik. contohnya perbezaan lelaki dan wanita. untuk lelaki isikan no 1 pada values dan taip perkataan lelaki>add. ulang langkah tersebut kepada jantina perempuan tetapi dengan menggunkan values 2.
Untuk kotak Missing, klik pada hujung kotak>klik pada create missing values>masukkan nombor 0 pada kotak kosong.ulang langkah seterusnya pada kotak-kotak dibawahnya.


Seterusnya untuk kotak measure, anda perlu memilih kategori berdasarkan soalan kaji selidik yang anda masukkan. contonyahnya, ordinan.......


selepas selesai mengisi, klik pada analyze pada menu bar dan> discriptis statistic>frequenciespindahkan semua maklumat ke kotak sebelah dan klik dan klik pada statistic>11. seterusnya klik pada chart dan pilih pie chart>klik continue...ia akn keluar seperti yang ditukkna dibawah.....
Cara-cara membuat ecess(terbaru)Mual-mula buka microsoft ecess, kemudian klik pada database yang tertera diatas....Kemudian klik pada blank database

untuk mengisi tajuk yang akan dibuat mengenai sesuatu perkara.

Kemudian ia akan keluar jadual seperti diatas...

Kemudian anda boleh save maklumat yang berkaitan dengan tajuk anda...
seperti yang ditunjuk dibawah......
untuk maklumat seterusnya , anda bolehlah ulanginya

Seterusnya,apabila selesai membina jadual berdasarkan tajuk yang dipilih....
seterusnya, adakah anda tahu bagaimana untuk menghubungkan diantara maklumat- maklumat yang telah dibuat sebentar tadi??????


Caranya, klik pada databasetool, kemudian klik pada relationship......


ia akan keluar seperti diatas, dan anda hubungkn maklumat -maklumat tersebut..kemudian klik paad create...


Apabila selesai, anda membina satu botang untuk mengisi maklumat yang telah anda tetapkan tadi....caranya..klik pada menu ,pada bahagian create,kemudian klik pada more form dan sila pilih pada bahagian form wizard......

ia akan keluar gambar rajah seperti dibawah.kemudian klik pada pilihan columnarkemudian klik pada module,klik nextseterusnayisi tajuk maklumat yang akan diisi sekejap lagi...seterusnya klik finish..


anda blehlah mengisi maklumat di dalam borang tersebut.....
kemudian kembali kepada menu,klik pada home,dan anda klik pada refresh all..ia akan keluar semua maklumat yang anda isikan.......

Kemudian saya akan menerangkan cara membuat report....


terlebih dahulu,untuk membuat report, kita mesti membuat Query terlebih dahulu2.klik create dan query wizard3. pada table new query, pilih query yang dikehendaki e.g simple query wizard dan klik ok.

dalam table simple query wizard, pilih medan yang diperlukan dan klik next

dalam table yang sama, pilih sama ada ingin query yang detail atau summary dan klik next
namakan query dan klik finish

pada sheet gaji Query klik view design

masukkan had gaji yang diingini pada table kriteria

akhir sekali klik create dan report design..
selamat mencuba.....cara-cara membuat bookfold

Pertama sekali, klik pada word

kemudian klik pada pace layout, dan klik pada margins

Kemudian klik pada costum margins

Kemudian keluar seperti yang tertera di bawah

seterusnya ,klik landscapedan klik pada bookfold, kemudian klik ok.seterusnya, akan keluar page seperti yang ditunjukkn dibawahkemudian , boleh mla taip seperti contoh dibawah
untuk ke page seterusnya, cuma enter sahaja..........
dan boleh terus menaip .....
Untuk meletak muka surat, bolelah klik pada insert, kemudian klik pada insert page,

seterusnya,boleh meletakkan muka surat.....

Monday, October 5, 2009

cara-cara membuat brousher

mula -mula, klik pada word..
kemudian klik pada pace layout, dan seterusnya klik pada margins dan klik pada custom margins.....seterusnya ia akan keluar seperti yang ditunjukkan dibawah,
kemudian klik pada landskap,..seterusnya klik pada colume..kemudian pilih bilangan colume mengikut citarasa kita.......
seterusnya anda boleh mula menaip.....


selamat mencuba........

refleksi membuat ecess